Blog

Συνέντευξη της κ. Ζωής Γεωργαντά στη γαλλική εφημερίδα L'Humanité για το εθνικό θέμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ζωή Γεωργαντά

Πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και

Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη

 

Στις 9 Μαρτίου 2010 συγκροτήθηκε η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον στατιστικό νόμο 3832/9-3-2010, ΦΕΚ 38. Πριν την ημερομηνία αυτή υπήρχε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) η οποία αποτελούσε Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών με επικεφαλής τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Ο Ελληνικός Στατιστικός νόμος 3832/9-3-2010 ήταν καθόλα όμοιος με τους αντίστοιχους στατιστικούς νόμους των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ και αποτέλεσε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο νομοθέτημα που εξασφάλιζε την ανεξαρτησία της Στατιστικής μας Υπηρεσίας διαμέσου του 7-μελούς συλλογικού οργάνου διοίκησής της (ΔΣ) ως φρουρού για τον αποκλεισμό οιασδήποτε παρέμβασης στα στατιστικά μας στοιχεία, έσωθεν ή έξωθεν προερχόμενης, και υπηρετούσε με δημοκρατικό τρόπο την επιστημονική και αντικειμενική μέτρηση των οικονομικών φαινομένων στην βάση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ιδιαίτερα του Κανονισμού (EC) 2223/1996 που περιείχε το σύστημα ESA95 (αργότερα το ESA2010) για την μέτρηση των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών.

Αν και ο Ελληνικός Στατιστικός νόμος 3832/2010 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και άρχισε να ισχύει από τις 9 Μαρτίου 2010, εντούτοις η διαδικασία για την επιλογή και έγκριση του ανεξάρτητου 7-μελούς Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης καθυστέρησε αδικαιολόγητα. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού επιλέγησαν από τον τότε Υπουργό Οικονομικών τέσσερις Στατιστικοί επιστήμονες ύστερα από δημόσια προκήρυξη των τεσσάρων από τις επτά θέσεις του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ μέσω της διαδικασίας opengov. Τα άτομα αυτά ήταν ο Ανδρέας Γεωργίου (ως πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ), ο Νικόλαος Λογοθέτης (ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ), και η Ζωή Γεωργαντά με τον Ανδρέα Φιλίππου (ως μέλη του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ). Στις 29 Ιουνίου 2010, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής τα παραπάνω άτομα εγκρίθηκαν όπως είχε εισηγηθεί ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα τρία μέλη του 7-μελούς ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ ορίστηκαν ως εξής: το ένα μέλος ως εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, και τα άλλα δύο μέλη ως εκπρόσωποι του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ.

Το 7-μελές ΔΣ διορίστηκε επισήμως στις 2 Αυγούστου 2010. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 μόνο συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ: 3-8-2010, 3-9-2010, 20-9-2010 και 8-10-2010. Έκτοτε ο τότε πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Α. Γεωργίου, εξουδετέρωσε παράνομα το ΔΣ και σφετερίστηκε τις αρμοδιότητές μας με την συνεργασία και βοήθεια του τότε Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Διευθυντή της Eurostat, κ. WalterRadermacher, του τότε Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, κ. OlliRehn, του μόνιμου κατοικοεδρεύοντος εκπροσώπου (PermanentResidentReprisentative) της Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ, κ. HallgrimurSnorrason, του επικεφαλής της Τρόικα κ. PoulThomsen από το ΔΝΤ και διαφόρων άλλων στελεχών και συμβούλων της Eurostat, της Κομισιόν και του ΔΝΤ. Υπάρχουν αποδείξεις για όλο αυτό το αλισβερίσι μεταξύ τους καθόσον διαθέτουμε απόλυτα νόμιμα σειρά emails μεταξύ τους που δείχνουν την επιδιωχθείσα παράνομη εξουδετέρωση του 7-μελούς ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, την παράνομη ανάδειξη του Γεωργίου ως μονομελές ΔΣ, καθώς και την ψευδή διόγκωση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος της Ελλάδας του έτους 2009, την οποία ψευδή διόγκωση επεξέτειναν από το 2005 μέχρι και σήμερα.

Προσωπικά, προσπάθησα να ενημερώσω την Βουλή των Ελλήνων για την μη-συνεδρίαση του ΔΣ καθόσον η ΕΛΣΤΑΤ ως 7-μελές Συλλογικό Όργανο Διοίκησης λογοδοτούσε μόνο στην Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με τον Στατιστικό νόμο 3832/2010. Ο Αντιπρόεδρος, κ. Νικόλαος Λογοθέτης καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ προσπαθήσαμε να πείσουμε τον Γεωργίου να καλέσει συνεδριάσεις ιδιαίτερα κατά το κρίσιμο διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο 2015 που έπρεπε να διαβιβαστούν επειγόντως στην Eurostat οι πίνακες EDP (ExcessiveDeficitProcedure), σημειώνεται ότι ήταν ήδη πολύ αργά καθόσον οι πίνακες αυτοί έπρεπε να έχουν διαβιβαστεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010, όπως έγινε με όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Σημειώνεται ότι οι πίνακες αυτοί διαβιβάστηκαν από τον Γεωργίου στην Eurostat και επιστράφηκαν από την Eurostat για διορθώσεις επτά φορές από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο. Βέβαια, όπως έχει φανεί η παράνομη εξουδετέρωση των λοιπών 6 μελών του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ διευκόλυνε τον Γεωργίου να διογκώσει το δημόσιο χρέος και έλλειμμα του 2009 διότι με την βοήθεια της Τρόικα ο Γεωργίου είχε παράνομα μετατρέψει την ΕΛΣΤΑΤ σε Αρχή Ενός Προσώπου, είχε φιμώσει το ΔΣ, αλλά και τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ. Για παράδειγμα, ο επί χρόνια Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών, κ. Νικόλαος Στρόμπλος, μετακινήθηκε πολλές φορές σε θέσεις-ψυγείο και αντικαταστάθηκε από άσχετους Έλληνες και σχετικούς αλλά πονηρούς Eurostatικούς που προώθησαν συνειδητά όπως φαίνεται την διάλυση της Στατιστικής μας Υπηρεσίας, όχι μόνον όσο αφορά το δημόσιο χρέος και έλλειμμα, αλλά και τα στοιχεία όλων των τομέων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (απογραφές, βιομηχανική παραγωγή, γεωργική παραγωγή, κατανάλωση, επένδυση, κοκ). Μάλιστα ο Γεωργίου προσπάθησε να εξορίσει τον κ. Στρόμπλο, αλλά δεν τα κατάφερε, κατάφερε να του βάλει πρόστιμα για να τον εκφοβίσει να μην παρουσιαστεί ως μάρτυρας στα Δικαστήρια και επίσης τον εξύβρισε διεθνώς ως απατεώνα. Όμως ο κ. Στρόμπλος υπέβαλε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και ο Γεωργίου καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή για συκοφαντία.

Για την παραβίαση του νόμου (παράνομη διαβίβαση των πινάκων EDP στην Eurostat χωρίς την έγκριση του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ) καταδικάστηκε στις 1-8-2017 από το Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών σε δύο χρόνια φυλακή με τριετή αναστολή. Όμως αθωώθηκε για τα δύο άλλα εγκλήματά του, δηλαδή για το ότι παρέβη τον νόμο με το να μη καλεί συνεδριάσεις του ΔΣ και για το ότι απέκρυψε δολίως το ότι δεν είχε παραιτηθεί από το ΔΝΤ, ασφαλώς με σκοπό να καταλάβει παράνομα την θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και να διογκώσει ψευδώς το δημόσιο χρέος και έλλειμμα της χώρας μας, παραπλανώντας την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και κατά συνέπεια το ελληνικό κράτος.Ο νόμος όριζε ρητώς ότι ο πρόεδρος έπρεπε να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ως πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και αυτό το παραβιάστηκε σκαιώς.Έτσι ο Α. Γεωργίου κατόρθωσε δια του ψεύδους να είναι υπάλληλος ταυτόχρονα και του δανειστή (ΔΝΤ) και του δανειζόμενου (της ΕΛΣΤΑΤ).

Όμως εγώ με τον κ. Λογοθέτη υποβάλαμε αίτηση στον Άρειο Πάγο για αναίρεση της αθώωσής του για τα δύο αυτά εγκλήματά του. Επιπροσθέτως, τονίζω τα εξής:

  1. Ποτέ δεν αθωώθηκε τελεσίδικα για την ψευδή διόγκωση των στοιχείων του δημοσίου χρέους και ελλείμματος του 2009 ως διεθνώς ισχυρίζεται. Απλώς, υπήρξε ένας εισαγγελέας ο οποίος συστηματικά υπέβαλε ο ίδιος εισηγήσεις-προτάσεις για την αθώωσή του, αλλά πάντα οι προτάσεις αυτές απορρίπτονταν από το Συμβούλιο Εφετών και τον Άρειο Πάγο. Μόνο το τελευταίο Συμβούλιο Εφετών (26-5-2017) έκανε δεκτή την αθωωτική πρόταση του ίδιου αυτού Εισαγγελέα.

  2. Η Eurostat ποτέ δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στα συνεχή συγκεκριμένα ερωτήματά μας για την παραβίαση του ESA95 (πχ στην ικανοποίηση του κριτηρίου 50% για την ένταξη οικονομικών μονάδων στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης καθόσον κονδύλια που σύμφωνα με τον ESA95 έπρεπε να είναι έσοδα, καταγράφτηκαν στο κόστος παραγωγής (σικ)). Η Eurostat και ο Γεωργίου επαναλαμβάνουν το τσιτάτο: όλα έγιναν σωστά (σικ)

  3. Για να δικαιολογήσει ο Γεωργίου την μη-σύγκληση συνεδριάσεων, στήθηκε ολόκληρη πλεκτάνη κατά του κ. Λογοθέτη, ότι δήθεν ο κ. Λογοθέτης ήταν χάκερ και του έκλεψε τα προσωπικά του emails. Ο κ. Λογοθέτης έχει απαλλαγεί δικαστικά από την κατηγορία αυτή, ενώ αναμένουμε την δίκη του Γεωργίου για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του κ. Λογοθέτη.

  4. Η Κομισιόν/Eurostat έχουν προβεί σε σειρά απαράδεκτων και ουσιαστικά διεθνώς παράνομων παρεμβάσεων στις Ελληνικές Κυβερνήσεις για να μπεί η υπόθεση της ψευδούς διόγκωσης στο αρχείο. Έχουν χρησιμοποιήσει το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο (ISI στο οποίο αντιπρόεδρος είναι ο PermanentResidentRepresentative της Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ – κύριος δράστης εμπλακείς στα εγκλήματα του Α. Γεωργίου) και άλλους Οργανισμούς για να μας συκοφαντήσουν ως πολιτικά κινούμενους και να συκοφαντήσουν την Ελληνική Δικαιοσύνη ότι τάχα επεμβαίνει στα δημοσιονομικά στοιχεία (σικ). Τονίζω ότι η υπόθεση της ψευδούς διόγκωσης των στοιχείων και η παράβαση καθήκοντος από τον Γεωργίου είναι εγκλήματα πλαστογραφίας δημοσίου εγγράφου και παραβίασης του νόμου, αντίστοιχα.Μάλιστα η Κομισιόν/Eurostat έχουν προβεί σε σειρά εκβιασμών προς τις ελληνικές κυβερνήσεις με δημόσιες επιστολές τους, στις οποίες λένε: δεν θα σας καταβάλουμε τις δόσεις αν δεν κλείσετε το στόμα της Δικαιοσύνης.

  5. Γιατί όμως τόσο κόπτονται για την αθώωση του Γεωργίου; Απλώς για να καλύψουν την δική τους εμπλοκή στα παραπάνω εγκλήματα, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουμε αποδείξεις για τις παράνομες παρεμβάσεις τους και για την μετατροπή της ΕΛΣΤΑΤ από ανεξάρτητη Αρχή σε Αρχή ενός μόνον προσώπου.

  6. Επίσης, δεν θέλουν άλλο σκάνδαλο ως το MegaScandal που αποκάλυψε το BBC το 2004 καθόσον διοχέτευαν για περισσότερα από 10 έτη τεράστια ποσά των Ευρωπαίων πολιτών σε κρυφούς λογαριασμούς, όπως είχαν εντοπίσει οι ελεγκτές της ΕΕ. Δεν θέλουν απολύσεις των Επιτρόπων της Κομισιόν και των επικεφαλής της Eurostat, όπως είχε συμβεί παλαιότερα.

  7. Σήμερα αναμένουμε την Απόφαση του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της τελευταίας απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο υιοθέτησε την πρόταση του Εισαγγελέα για αθώωση του Γεωργίου από την ψευδή διόγκωση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος του 2009. Η πρόταση αυτή, την οποία νομίμως έχω στην διάθεσή μου, είναι ουσιαστικά ένα πολιτικό λογύδριο και όχι δικαστική θεμελίωση της αθώωσης.

 

Εν κατακλείδι, δεν μας ενδιαφέρει η αυστηρή ή όχι τιμωρία του Ανδρέα Γεωργίου (συνταξιούχου σήμερα του ΔΝΤ και πρώην υπαλλήλου του Γραφείου Οικονομικών Θεσμών της Διεύθυνσης Στατιστικής του ΔΝΤ με καριέρα αποστολής σε υπανάπτυκτες χώρες υπό την οικονομική βοήθεια του ΔΝΤ, και συγγραφέα ουδενός επιστημονικού άρθρου παρά ενός μόνον βιβλίου πάλης παρόμοιας με το ζίου-ζίτσου), αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδειχθεί η ενοχή του και να αρθεί η αδικία που διαπράχθηκε σε βάρος της Ελλάδας διαμέσου της ψευδούς διόγκωσης του δημοσίου χρέους και ελλείμματος του 2009, καθώς και η εγκληματική εμπλοκή της Κομισιόν/Eurostat. Και αυτό θα γίνει μόνον όταν η υπόθεση αυτή παραπεμφθεί στο ανοικτό Δικαστικό Ακροατήριο, στο οποίο η Eurostat και ο Γεωργίου θα είναι παρόντες να απαντήσουν στην διεθνή κοινότητα για το αν ή όχι διόγκωσαν ψευδώς τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας.

 

Αν είναι αθώοι, για ποιο λόγο φοβούνται το Δικαστικό Ακροατήριο τόσο πολύ;

 https://www.humanite.fr/grece-le-statisticien-les-juges-et-lempire-644031