Blog

Αποσπάσματα των καταθέσεων στατιστικών επιστημόνων για την τεχνητή διόγκωση των οικονομικών στοιχείων του 2009

Πρώτη δημοσίευση στο NewDemocracy στις 2/06/2016

Υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ: 
 Ένας τιτάνιος αγώνας κατά του Σκοτεινού Άρχοντα

Χίλια μύρια κύματα μακριά, της πατρίδας η γιατρειά,
Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε
αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του
βοήθα καλέ μου μη φαγωθούμε μεταξύ μας
(από το τραγούδι του αξέχαστου Ξυλούρη)

Ζωή Γεωργαντά και Νίκος Λογοθέτης

Ζωή Γεωργαντά
[Συνολική ζημία (άκρως συντηρητική)  του Ελληνικού Δημοσίου λόγω ψευδούς πιστοποίησης του ελλείμματος και του χρέους του έτους 2009 
Στον επόμενο Πίνακα 5 παρουσιάζεται το σύνολο της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου όπως το έχουμε εκτιμήσει στις παραπάνω ενότητες. Η ζημία αυτή δεν περιλαμβάνει την ζημία από το Πρώτο Μνημόνιο, αλλά την ζημία από τον Ιανουάριο 2011, δηλαδή μετά την παράνομη πιστοποίηση από τον διωκόμενο για κακούργημα υπάλληλο του ΔΝΤ-πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Α. Γεωργίου, μέχρι και το 2014. Είναι δε αρκετά συντηρητικές οι εκτιμήσεις.

Πίνακας 5: Σύνολο Ζημίας Δημοσίου
Περιγραφή    Ποσά σε δισεκατ. ευρώ
Χρεολύσια μακροχρόνιου υπερδανεισμού                          119,580
Τόκοι μακροχρόνιου υπερδανεισμού                                     4,800   
Χρεολύσια βραχυχρόνιου υπερδανεισμού                            46,200
Τόκοι βραχυχρόνιου δανεισμού                                            0,770
Κούρεμα Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων                  18,920
Κούρεμα Πανεπιστημιακών Αποθεματικών Πανεπιστημίων    0,979
Διαφυγόντα έσοδα                                                             18,696
ΣΥΝΟΛΟ                                                               209,945  ή 210 

Η συνολική ζημία που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από το ψευδές χρέος και έλλειμμα του έτους 2009 που πιστοποιήθηκαν από την παράνομα λειτουργούσα μονοπρόσωπη ΕΛΣΤΑΤ φθάνει το γιγαντιαίο ποσό των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη από 2011 μέχρι και σήμερα (2014) που μάλιστα αποτελεί λίαν συντηρητική εκτίμηση, η οποία προέκυψε χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν μας 
•    την ζημία από τον βραχυχρόνιο δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου για το διάστημα 17/4/2013 μέχρι και σήμερα,
•    την ζημία του Δημοσίου από τις προμήθειες και άλλα έξοδα καταβολής των τοκοχρεολυσίων των δανείων, 
•    τις ζημίες από την αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου, 
•    τις ζημίες πληθώρας ΝΠΔΔ εκτός των Πανεπιστημίων που ζημιώθηκαν από το κούρεμα των ομολόγων, 
•    την ζημία από διαφυγόντα έσοδα τόκων από τις επενδύσεις των κουρεμένων αποθεματικών,
•    την ζημία των Ελληνικών τραπεζών από το κούρεμα των Ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατείχαν. Οι τράπεζες βέβαια αποζημιώθηκαν με τα δάνεια του Β’ Μνημονίου, αλλά η αποζημίωση βάρυνε τον Δημόσιο Προϋπολογισμό,
•    την ζημία από τις αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού λόγω μετακύλισης στο μέλλον τόκων και χρεολυσίων,  
•    άλλες ζημιογόνες επιπτώσεις, όπως η κατακόρυφη μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και της ήδη εκποιηθείσας κρατικής περιουσίας, λόγω αύξησης των σπρεντς και των ασφαλίστρων κινδύνου. 
•    Επιπλέον, υπολογίζεται ότι τα κέρδη που αποκόμισαν οι χώρες της ευρωζώνης από τα δάνεια που μας παρείχαν μέσω Μηχανισμού στήριξης ήταν τουλάχιστον 11 δισεκατ. ευρώ (μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού του ποσού μας έχουν επιστρέψει). Σημειώνουμε ότι αν 11 δισεκ. ευρώ είναι τα κέρδη των Ευρωπαϊκών χωρών και της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) από την διαφορά επιτοκίου (επιτόκιο που πλήρωσαν από επιτόκιο που ζήτησαν για τα δάνειά τους στην Ελλάδα), μπορεί κανείς να φανταστεί τα κέρδη που έχουν αποκομίσει οι κερδοσκόποι σε βάρος της χώρας μας από την δευτερογενή αγορά. Σημειώνεται ότι τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην δευτερογενή αγορά (κερδοσκοπία) δεν δημοσιεύονται βάσει της διεθνών Συνθηκών. 
Σημειώνεται ότι τα 210 δισεκ. ευρώ της ζη,μίας, έστω συντηρητικής, που υπολογίσαμε και θεμελιώσαμε, αντιπροσωπεύουν το 117% του σημερινού ΑΕΠ! (Όρ. Σχετικό 12, πίνακα 3.4 του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, σελ. 104.) 
….
Τέλος θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου η οποία δεν είναι μόνο υλική όπως αναφέρθηκα παραπάνω αλλά και ηθική, εννοώ ότι η παράβαση του στατιστικού ν.3832/2010 σημαίνει ότι το Ελληνικό κράτος υπέστη βλάβη συνιστάμενη στην μείωση του κύρους του.]

Εμμανουήλ Κοντοπυράκης:

 «…εκτίμησή μου είναι ότι ακόμη και αυτό το έλλειμμα που γνωστοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010 (13,6%)  ήταν ήδη διογκωμένο… διπλό προβληματισμό μου δημιουργεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση του ελληνικού ελλείμματος δεν έγινε τον Οκτώβριο του 2010 μαζί με όλα τα άλλα Κράτη-Μέλη, αλλά έγινε τον Νοέμβριο του 2010 … Το γεγονός αυτό μου δημιουργεί την αίσθηση ότι ο,τιδήποτε συνέβη με το επίμαχο έλλειμμα έγινε τουλάχιστον με την γνώση και ανοχή της Eurostat, μιάς και η τελευταία δεν εξήγησε ούτε για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου του 2010, ούτε για ποιο λόγο υπήρξε ιδιαίτερη ανακοίνωση τον Νοέμβριο του 2010 ειδικά για την Ελλάδα»  

Νικόλαος Στρόμπλος: 
    [… ανακύπτουν ερωτήματα σε σχέση με την ορθότητα της καταγραφής αυτής (καταγραφή ισοζυγίων νέων ΝΠΔΔ) μιας και όπως φαίνεται από έγγραφο το οποίο σας προσκομίζω αυτά τα ΝΠΔΔ, στα οποία περιλαμβάνονται και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και άλλες εταιρικές μορφές, εμφάνισαν, σε επόμενες αναθεωρήσεις από μέρους της ΕΛΣΤΑΤ των στοιχείων που αφορούσαν το 2009, δεκαπλάσια πλεονάσματα σε σχέση με το πλεόνασμα που είχε δηλωθεί στην γνωστοποίηση ελλείμματος της 9-11-2010….

•    ανακύπτουν ερωτήματα και από το γεγονός ότι ορισμένα εκ των νομικών αυτών προσώπων έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη προσβάλλοντας την εσφαλμένη τοποθέτησή τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η απόφαση περί συμπερίληψης αυτών των εκατοντάδων νομικών προσώπων στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης έλαβε χώρα κατά το διάστημα από την αποχώρησή μου (εκδίωξή μου) από την Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών στις 10-9-2010…

•    Για τον έλεγχο της συνδρομής του επιμέρους κριτηρίου του 50% απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη σχετικής μελέτης. Η αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης συνάγεται από την παράγραφο 3.33 του ΕΣΑ95 … δύναται να συναχθεί και από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 479/2009, σύμφωνα με το οποίο σημαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων του ελλείμματος πρέπει να τεκμηριώνονται δεόντως. … 

•    Σε σχέση με την συμπερίληψη των 17 ΔΕΚΟ έχω βάσιμες αμφιβολίες αναφορικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν… τους ορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, σοβαρές ενστάσεις για τον χρόνο και τον τρόπο που ανακινήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αμφιβολίες ως προς τη σχετική πρακτική των άλλων κρατών μελών της ΕΕ…. 

•    Το 2010 δεν είχαν συγκεντρωθεί οι στατιστικές έρευνες για τα κρίσιμα έτη 2005 έως και 2009 μεταξύ άλλων και για τον τομέα των μεταφορών… Οι έρευνες αυτές κατά την γνωστοποίηση της 9-11-2010 δεν ήταν διαθέσιμες… 

•    Με βάση την εν λόγω μελέτη (στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον Ν. Στρόμπλο) καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κριτήριο του 50% δεν πληρούνταν για έξι από τις επτά διερευνόμενες ΔΕΚΟ οι οποίες επομένως δεν έπρεπε να αναταξινομηθούν στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης…. 

•    Ως προς το κόστος, αντί του μεγέθους ανάλωσης παγίου κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν οι εμπορικές αποσβέσεις που αναγράφονται στους ισολογισμούς των 17 ΔΕΚΟ παρά την ρητή απαγόρευση του άρθρου 6.04 του ΕΣΑ95…. 

•    Κατά την γνώμη μου, η αναθεώρηση του ΑΕΠ οδήγησε σε υποεκτίμησή του… Στην επίμαχη αναθεώρηση του ΑΕΠ είχαν αφαιρεθεί όλες οι απαιτούμενες από τους Κανονισμούς προσαρμογές για την επίδραση της παραοικονομίας που και αυτές συντέλεσαν στην υποεκτίμηση που ανέφερα.

•    Οι υπολογισμοί του ελλείμματος της κ. Γεωργαντά απαντούν στο ερώτημα τι θα είχε συμβεί τόσο εάν δεν υπήρχαν λάθος πολιτικές αποφάσεις όσο και εάν δεν μεσολαβούσαν οι δόλιες ενέργειες για τις οποίες κατηγορείται ο κ. Γεωργίου… Πάντως σε σχέση με τον υπολογισμό του πραγματικού ελλείμματος του 2009, σας προσκομίζω μελέτη στην εκπόνηση της οποίας έχω συμμετάσχει και εγώ. Με βάση τα αποτελέσματα της οποίας το πραγματικό έλλειμμα του έτους 2009 προσεγγίζει την εκτίμηση της κ. Γεωργαντά, λαμβανομένων υπόψη και των λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων που είχαν εμφιλοχωρήσει.]                  

 

 ΖΓ και ΝΛ, 28/5/2015