Blog

6 Ιουλίου 2010 Ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας καταθέτει αίτηση αντισυνταγµατικότητας κατά του εφαρµοστικού νόµου

6 Ιουλίου 2010 Ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας καταθέτει αίτηση αντισυνταγµατικότητας κατά του εφαρµοστικού νόµου

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/7/10 ( ΣΕΛ 58-59 ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έκανε μία γενική προεισαγωγή, κύριε Υπουργέ, και θα μας ανακοινώσει ο κ. Παυλόπουλος –αντιλαμβάνομαι- επί ποίων ειδικών διατάξεων και λοιπά. Δεν μπορείτε να πάρετε τώρα το λόγο. Κινείται η διαδικασία μετά την προβολή αντιρρήσεων συνταγματικότητας που ζήτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ασφαλώς πρέπει να αποφανθεί η Βουλή.

Θα εφαρμόσουμε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισμού της Βουλής. Σύμφωνα με το άρθρο 100 έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν ο λέγων, ο αντιλέγων εκ μέρους της Συμπολίτευσης και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρμόδιοι Υπουργοί, καθένας για πέντε λεπτά της ώρας ακριβώς.

Παρακαλώ, λοιπόν, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ορισθείς ως λέγων επί της ενστάσεως και των αντιρρήσεων αντισυνταγματικότητας.

Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, ενός ή δύο λεπτών, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα θέματα που τίθενται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προκείμενο σχέδιο νόμου παρουσιάζει σημαντικότατα ζητήματα αντισυνταγματικότητας στην ίδια του την ουσία και στα επιμέρους άρθρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας για το σύνολο των διατάξεων -και θα εξηγήσω γιατί το λέω- που έχουν συνταξιοδοτικό περιεχόμενο καθώς και, ειδικότερα, για τα άρθρα 3, 4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόμου.

Ξεκαθαρίζω ένα ζήτημα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη βάση του όλου νομοσχεδίου, που είναι προϊόν, όπως ξέρετε, κατά κύριο λόγο του μνημονίου. Επειδή διάφορα ακούστηκαν, υποθέτω ότι συμφωνούμε σ’ αυτήν τη Βουλή πως και ο κυρωτικός νόμος του μνημονίου και οι επιμέρους νομοθετικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεσή του δεν μπορεί, σε καμμία περίπτωση, να κατισχύουν του Συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι το θεμέλιο της έννομης τάξης και ο κυρωτικός νόμος του μνημονίου και όλες οι νομοθετικές και διοικητικές πράξεις πρέπει να υπακούουν στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το Σύνταγμα για τα ελληνικά νομοθετικά διοικητικά και δικαστικά όργανα. Επομένως δεν τίθεται θέμα άλλης ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1.

 

Και δεν θα εδημιουργείτο αυτού του είδους η σύγχυση, εάν δεν είχε συμβεί μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να ψηφίσουν κάποιοι, δυστυχώς, αυτήν την κραυγαλέα τροπολογία εκείνη την Παρασκευή, μία μέρα μετά την κύρωση του νόμου για το μνημόνιο, όπου φτάσαμε στο σημείο να ακούμε ότι είναι δυνατόν, κατ’ ευθεία παράβαση του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Συντάγματος, διεθνείς συμφωνίες, αυτού του είδους μάλιστα και αυτής της σημασίας, να ισχύουν από την υπογραφή του Υπουργού και να μην έρχονται καν στη Βουλή προς κύρωση. Είναι ευθεία παραβίαση του Συντάγματος, η οποία είναι η μήτρα που γεννάει όλες τις λοιπές συνταγματικές αμφιβολίες και έθεσε και το ζήτημα της δήθεν σύγκρισης μεταξύ διατάξεων του μνημονίου και του Συντάγματος. Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν, ότι το άρθρο 28 ορίζει πως το Σύνταγμα υπερισχύει πάντων. Αυτή είναι η μήτρα της έννομης τάξης και η βάση της έννομης τάξης.


 Στο βίντεο που ακολουθεί ο Πάνος Καμμένος " υπενθυμίζει" στον κ. Παυλόπουλο τα περί αντισυνταγματικότητας του μνημονίου που ισχυριζόταν ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη αναφορά έχει καταγραφεί και στα πρακτικά της Βουλής

(14/1/2013):
"ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς στη Βουλή ακόµα κρατούνται Πρακτικά. Θα αναφερθώ µόνο στα επίσηµα Πρακτικά από τις 6 Ιουλίου 2010 που ήρθε ο πρώτος εφαρµοστικός νόµος του µνηµονίου. Ήµουν ακόµα στη Νέα Δηµοκρατία, όταν ήταν η Νέα Δηµοκρατία κατά του µνηµονίου. Δεν θα αναφερθώ στην κατ’ ιδίαν συζήτηση του γραφείου του σηµερινού Πρωθυπουργού µε τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, θα αναφερθώ στη σελίδα 9.669 των Πρακτικών της Βουλής. Ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, τέως Υπουργός, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας καταθέτει αίτηση αντισυνταγµατικότητας κατά του εφαρµοστικού νόµου. Σας διαβάζω τρία αποσπάσµατα.
Λέει επί λέξει ο κ. Παυλοπουλος ορισθείς λέγων επί της ενστάσεως και των αντιρρήσεων της αντισυνταγµατικότητας: «Επειδή διάφορα ακούστηκαν, υποθέτω ότι συµφωνούµε σε αυτήν τη Βουλή πως και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και οι επιµέρους νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεσή του δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να κατισχύουν του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα είναι το θεµέλιο της έννοµης τάξης και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και όλες οι νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις, πρέπει να υπακούουν στο Σύνταγµα. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το Σύνταγµα για τα ελληνικά νοµοθετικά, διοικητικά και δικαστικά όργανα. Εποµένως δεν τίθεται θέµα άλλης ιεράρχησης σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ 1».
Και λέει εν συνεχεία: «Είναι ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος, η οποία είναι η µήτρα που γεννάει όλες τις λοιπές συνταγµατικές αµφιβολίες και έθεσε και το ζήτηµα της δήθεν σύγκρισης µεταξύ διατάξεων του µνηµονίου και του Συντάγµατος. Ξεκαθαρίζουµε «λέει ο κ. Παυλόπουλος εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας», λοιπόν, ότι το άρθρο 28 ορίζει πως το Σύνταγµα υπερισχύει πάντων. Αυτή είναι η µήτρα της έννοµης τάξης και η βάση της έννοµης τάξης». Αφού αµφισβητεί το σύνολο των διατάξεων που προκύπτουν από το µνηµόνιο 1 και τον εφαρµοστικό νόµο, συµπεριλαµβανοµένου και του θέµατος της ασυλίας του Αγγλικού Δικαίου κ.λπ., καταλήγει: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι διατάξεις αυτές του νοµοσχεδίου αποδεικνύουν, µέσα και από την αντισυνταγµατικότητα, ότι το νοµοσχέδιο αυτό κατεδαφίζει το κοινωνικό κράτος δικαίου. Το κατεδαφίζει στο σύνολό του.
Και νοµίζω ότι στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτό που κάνει η Κυβέρνηση είναι να κατεδαφίζει ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο µε τόση φροντίδα και τόσο κόπο όλες οι κυβερνήσεις µετά τη Μεταπολίτευση προσπάθησαν να δηµιουργήσουν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. (Χειροκροτήµατα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας) Δεν έχουµε να πούµε τίποτε άλλο από το ότι εµείς συνεχίζουµε να συµφωνούµε µε τον καθηγητή Παυλόπουλο, που έθεσε θέµα της αντισυνταγµατικότητας για τις διατάξεις του µνηµονίου που σήµερα έρχεται να υπερασπιστεί ως συνταγµατικό. Είχε, όµως, προβλέψει ότι το κοινωνικό κράτος καταρρέει. Επιβεβαιώθηκε στις τότε προβλέψεις του. Ο ελληνικός λαός πλέον όλους µάς κρίνει και για τη θέση µας την πολιτική και για τις θέσεις µας τις νοµικές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ " ΞΕΧΑΣΑΝ"
ΕΜΕΙΣ Ο Χ Ι
Δείτε το βίντεο: